Thursday, October 23, 2014

Guerrilla filmmaker James O’Keefe stings Colorado democrats (voter fraud)...

No comments: